Members

[Japanese | English]


* Staff

Professor
SAKAI Masahiko
Associate Professor
NISHIDA Naoki
Assistant Professor
HASHIMOTO Kenji
Eminent Staff
OYAMAGUCHI Michio
Secretary
INOUE Nozomi

* Graduate Students

M2
SASANO Tomohiro
TSUSHIMA Keito
NAGAE Yutaro
NAKAYAMA Ryota
MIZUTANI Shinnosuke
M1
KANAZAWA Yoshiaki
SAKANASHI Genki
MAEDA Yuya

* Undergraduate Students

B4
IWAGANE Kanan
UNO Yuuto
TABATA Hiroaki
TSURUTA Yuta
NISHIE Kazushi
MORISUGI Ryou